ERASMUS DAYS

V piatok 14. 10. 2022 sa naša škola zapojila do celoeurópskej iniciatívy pod značkou Erasmus Days, ktorú koordinovala Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. V rámci Erasmus Days sme sa snažili zviditeľniť a odprezentovať  dva projekty financované z grantu EÚ z programu Erasmus+ zrealizované v roku 2022: Projekt  KA 121 na Malte. Počas 10 dní praktického tréningu…

Projekt Erasmus plus – K102

V januári 2022 nás prekvapila správa, že konečne môžeme vycestovať na projekt Erasmus+ do Rakúska. Už sme tomu ani neverili, lebo nás až dvakrát zastavil COVID. Sme tu, v Rakúsku, spoznávame, učíme sa, zlepšujeme si svoje zručnosti,….        

Projekt Erasmus plus

Po týždňovej jazykovej a kultúrnej príprave vo Viedni začíname 12. 02. našu odbornú prax v trvaní 10 týždňov v hoteloch v rakúskych Alpách. Prax sa realizuje v rámci projektu Erasmus plus, ktorý je hradený z grantu EU.

Schválili nám grant na projekt Erasmus plus

Schválili nám grant na projekt Erasmus plus   Našej škole bol schválený  medzinárodný projekt Erasmus + KA 102s názvom Regionálne produkty v ponuke hotelových zariadení. Projekt je plne financovaný z grantu EÚ. Projekt je určený pre 28 žiakov našej školy a je rozdelený na 2 turnusy. Žiaci budú vykonávať 10 týždňov odbornú prax v hotelových…

KA 102

KA 102       24 študentov našej HA dostalo príležitosť absolvovať stáž v zahraničí v rámci grantu EU – program Erasmus+, kľúčová akcia 102.   Projekt sa uskutočňuje v 2 turnusoch a v 2 krajinách. 1. turnus – Španielsko, v mesiacoch jún až august 2015 v Malage. 2. turnus – Rakúsko, v mesiacoch január až…