Schválili nám grant na projekt Erasmus plus

Schválili nám grant na projekt Erasmus plus   Našej škole bol schválený  medzinárodný projekt Erasmus + KA 102s názvom Regionálne produkty v ponuke hotelových zariadení. Projekt je plne financovaný z grantu EÚ. Projekt je určený pre 28 žiakov našej školy a je rozdelený na 2 turnusy. Žiaci budú vykonávať 10 týždňov odbornú prax v hotelových…

Erasmus + KA 219- prebiehajúci projekt

Erasmus + KA 219- prebiehajúci projekt   Zástupcovia Hotelovej akadémie, Žilina, Ing. Helena Milčevová a Ing. Dana Stredáková, PhD. sa zúčastnili 1. medzinárodného stretnutia zahájeného projektu ERASMUS+ v Portugalsku v dňoch 22.10. – 26.10.2017, v rámci ktorého reprezentovali školu a školský systém na Slovensku a absolvovali program pripravený Portugalskou stranou. School and Education  

KA 102

KA 102       24 študentov našej HA dostalo príležitosť absolvovať stáž v zahraničí v rámci grantu EU – program Erasmus+, kľúčová akcia 102.   Projekt sa uskutočňuje v 2 turnusoch a v 2 krajinách. 1. turnus – Španielsko, v mesiacoch jún až august 2015 v Malage. 2. turnus – Rakúsko, v mesiacoch január až…

Napísali o nás, Žilinský večerník, 19. 04. 2016

Napísali o nás, Žilinský večerník, 19. 04. 2016   Žilinskí hoteláci opäť úspešne využili grant EÚ         Tento rok nám naša škola ponúkla neobyčajnú možnosť absolvovať zahraničnú stáž a nadobudnúť nové skúsenosti. V rámci grantu EÚ – program Erasmus plus sme mohli stráviť 11 týždňov v nádhernom alpskom prostredí v Rakúsku. Túto jedinečnú príležitosť sme si nenechali so…

Projekt Erasmus+ v Španielsku

Projekt Erasmus+ v Španielsku   ŽILINSKÍ HOTELÁCI VO SVETE   V lete tohto roku dostalo 12 študentov našej školy príležitosť absolvovať stáž v rámci grantu EÚ – program Erasmus+ projekt Mobilita študentov v zahraničí – lepšia šanca uplatniť sa na trhu práce v oblasti cestovného ruchu. Táto stáž sa konala v Španielsku presnejšie v meste Málaga. Španielsko je prekrásne a ľudia sú…