KA 102

 

EU flag-Erasmus+_vect_POS

 

 

24 študentov našej HA dostalo príležitosť absolvovať stáž v zahraničí v rámci grantu EU –

program Erasmus+, kľúčová akcia 102.

 

Projekt sa uskutočňuje v 2 turnusoch a v 2 krajinách.

1. turnus – Španielsko, v mesiacoch jún až august 2015 v Malage.

2. turnus – Rakúsko, v mesiacoch január až marec 2016 v Salzburgu.

 

Základným cieľom projektu je rozvíjať a posilniť zručnosti a kompetencie študentov v odbornej

príprave, podporiť modernizáciu vzdelávania a zamestnateľnosť budúcich absolventov. Môžeme

konštatovať, že tento cieľ sa podarilo naplniť. V súčasnosti už máme spätnú väzbu od

zamestnávateľov, kde naši študenti vykonávajú odbornú prax. Pozitívne hodnotia účastníkov 1.

turnusu vzhľadom na ich zlepšené odborné zručnosti a komunikačné schopnosti.

 

Účastníci si účasťou na stáži doplnili svoje teoretické vedomosti a praktické návyky, posilnili jazykové

kompetencie, naučili sa pracovať v medzinárodnom tíme, a týmto sa posilnila ich možnosť

a schopnosť ľahšie sa začleniť na trhu práce v SR i v rámci EU po ukončení štúdia .