KA 102

KA 102       24 študentov našej HA dostalo príležitosť absolvovať stáž v zahraničí v rámci grantu EU – program Erasmus+, kľúčová akcia 102.   Projekt sa uskutočňuje v 2 turnusoch a v 2 krajinách. 1. turnus – Španielsko, v mesiacoch jún až august 2015 v Malage. 2. turnus – Rakúsko, v mesiacoch január až…

Erasmus +

Naša škola má už niekoľkoročné skúsenosti v projektovej činnosti v oblasti medzinárodných stáži študentov v zahraničí – projekty Erasmus+ (v minulosti LdV, Sokrates), bilaterálne zmluvy so zahraničnými partnermi v Grécku, Taliansku, Nemecku, Francúzsku.   Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, zameriava sa na zlepšenie kvality odborného…

Projekt Erasmus+ v Španielsku

Projekt Erasmus+ v Španielsku   ŽILINSKÍ HOTELÁCI VO SVETE   V lete tohto roku dostalo 12 študentov našej školy príležitosť absolvovať stáž v rámci grantu EÚ – program Erasmus+ projekt Mobilita študentov v zahraničí – lepšia šanca uplatniť sa na trhu práce v oblasti cestovného ruchu. Táto stáž sa konala v Španielsku presnejšie v meste Málaga. Španielsko je prekrásne a ľudia sú…