EU flag-Erasmus+_vect_POS

Naša škola má už niekoľkoročné skúsenosti v projektovej činnosti v oblasti medzinárodných

stáži študentov v zahraničí – projekty Erasmus+ (v minulosti LdV, Sokrates), bilaterálne

zmluvy so zahraničnými partnermi v Grécku, Taliansku, Nemecku, Francúzsku.

 

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania,

odbornej prípravy, mládeže a športu, zameriava sa na zlepšenie kvality odborného

vzdelávania a prípravy. Od roku 1999 sa študenti a vyučujúci našej školy pravidelne a aktívne

zúčastňujú v kľúčovej akcii KA 102  (v minulosti pod názvom Leonardo da Vinci – Mobility študentov).

Od 01.09.2017 je Hotelová akadémia zapojená aj

do kľúčovej akcie KA 219.