Napísali o nás, Žilinský večerník, 19. 04. 2016

Napísali o nás, Žilinský večerník, 19. 04. 2016   Žilinskí hoteláci opäť úspešne využili grant EÚ         Tento rok nám naša škola ponúkla neobyčajnú možnosť absolvovať zahraničnú stáž a nadobudnúť nové skúsenosti. V rámci grantu EÚ – program Erasmus plus sme mohli stráviť 11 týždňov v nádhernom alpskom prostredí v Rakúsku. Túto jedinečnú príležitosť sme si nenechali so…

Projekt Erasmus+ v Španielsku

Projekt Erasmus+ v Španielsku   ŽILINSKÍ HOTELÁCI VO SVETE   V lete tohto roku dostalo 12 študentov našej školy príležitosť absolvovať stáž v rámci grantu EÚ – program Erasmus+ projekt Mobilita študentov v zahraničí – lepšia šanca uplatniť sa na trhu práce v oblasti cestovného ruchu. Táto stáž sa konala v Španielsku presnejšie v meste Málaga. Španielsko je prekrásne a ľudia sú…