Po týždňovej jazykovej a kultúrnej príprave vo Viedni začíname 12. 02. našu odbornú prax v trvaní 10 týždňov v hoteloch v rakúskych Alpách. Prax sa realizuje v rámci projektu Erasmus plus, ktorý je hradený z grantu EU.