Dňa 09. 02. 2022 sa uskutočnila školská súťaž druhých a tretích  ročníkov zručností žiakov v odboroch kuchár, čašník, servírka a hotelová akadémia.

V odbore kuchár bolo úlohou žiakov  správne  zvládnuť techniku krájania rôznych druhov zeleniny.

V odbore čašník, servírka, žiaci súťažili v príprave espressa, cappuccina a miešaných nápojov.

Umiestnenie žiakov v odbore kuchár:

  1. miesto – Dávid Černák III.A
  2. miesto – Michaela Kubicová II.A
  3. miesto – Simona Galbavá III.F

Umiestnenie žiakov v odbore čašník – servírka:

  1. miesto – Natália Martinková II.A
  2. miesto – Vanessa Ondrášková II.D
  3. miesto – Mária Mináriková III.A

 

Všetci zúčastnení žiaci vynaložili maximálne úsilie a predviedli svoju súťaživosť, začo boli  odmenení praktickými darčekmi.

Veríme, že budeme v takomto súťažnom duchu pokračovať v ďalších rokoch.