Piknik v meste

Dňa 11. júna sme sa zúčastnili akcie s názvom Piknik v meste. Toto podujatie sa konalo v Budatínskom parku. Trieda 3.G.  si pripravila pre deti maľovanie na tvár a zaujímavé detské súťaže. Deti, ktoré sa zúčastnili dostali medaile z Fidoriek. Naši páni majstri spolu so svojimi pomocníkmi v stánku predávali a grilovali rôzne dobroty.  

Kurz pohybových aktivít  v prírode

Pre žiakov prvých ročníkov študijných i učebných odborov sa v týždni 30. 05. – 03. 06. 2022 uskutočnil Kurz pohybových aktivít  v prírode. Počas týchto dní sme sa venovali plávaniu, turistike, rôznym pohybovým aktivitám a taktiež sme navštívili  Budatínsky hrad. Vďaka slnečnému počasiu sme si celý kurz užili a strávili sme príjemný týždeň plný pohybu…

Odovzdávanie vysvedčení

30. jún –  vyhodnotenie výchovných a vzdelávacích výsledkov za šk. rok 2021/2022, odovzdávanie vysvedčení.  

Vyučovanie ukončené v skoršom termíne – 1.F

I.F   – vyučovanie ukončené v skoršom termíne  (21. 06. 2022) z dôvodu vykonávania odbornej praxe (podľa harmonogramu)  v čase školských prázdnin podľa §43 ods. 6 Školského zákona a Vyhlášky 231/2009 §2 ods. 2 o podrobnostiach a organizácií školského roka.