Stredoškolská odborná činnosť

Stredoškolská odborná činnosť   Na našej škole sa každý rok koná SOČ-ka. Aj tento školský rok prebehlo školské kolo, ktorého sa zúčastnili 9 študenti z III. A a III. M. Ich práce súťažili  v troch súťažných odboroch – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia, Zdravotníctvo a História, filozofia, právne vedy. Pri obhajobách sme prešli zaujímavou históriou hotelov v Žiline, pripomenuli si významnú osobnosť…

Deň otvorených dverí č. 1

2. mája sa konal 1. termín prijímacích skúšok, ktorý sme spojili aj s Dňom otvorených dverí. Počas DOD ukázali naši  žiaci, ako vedia využiť svoje vedomosti a praktické zručnosti vo svojom odbore, odprezentovali naše veľké úspechy na rôznych súťažiach,  mimoškolskú činnosť, zahraničné odborné praxe, študentskú  firmu. Deviataci a ich rodičia mohli obdivovať zručnosti žiakov pri príprave…

Súvislá odborná prax

23. 05. –  10. 06. súvislá odborná prax II. F30. 05. – 03. 06. – súvislá odborná prax III. M30. 05. – 17. 06. – súvislá odborná prax IV. F