I.F   – vyučovanie ukončené v skoršom termíne  (21. 06. 2022) z dôvodu vykonávania

odbornej praxe (podľa harmonogramu)  v čase školských prázdnin podľa §43 ods. 6 Školského zákona a Vyhlášky 231/2009 §2 ods. 2 o podrobnostiach a organizácií školského roka.