Dňa 11. júna sme sa zúčastnili akcie s názvom Piknik v meste. Toto podujatie sa konalo v Budatínskom parku.
Trieda 3.G.  si pripravila pre deti maľovanie na tvár a zaujímavé detské súťaže. Deti, ktoré sa zúčastnili dostali medaile
z Fidoriek. Naši páni majstri spolu so svojimi pomocníkmi v stánku predávali a grilovali rôzne dobroty.