Deň otvorených dverí č. 1

2. mája sa konal 1. termín prijímacích skúšok, ktorý sme spojili aj s Dňom otvorených dverí. Počas DOD ukázali naši  žiaci, ako vedia využiť svoje vedomosti a praktické zručnosti vo svojom odbore, odprezentovali naše veľké úspechy na rôznych súťažiach,  mimoškolskú činnosť, zahraničné odborné praxe, študentskú  firmu. Deviataci a ich rodičia mohli obdivovať zručnosti žiakov pri príprave…

Baristický kurz

Na začiatku mesiaca apríl sa uskutočnili na našej škole 2 baristické kurzy v spolupráci s Academy of Coffee.    

školské súťaže v odboroch cukrár a kuchár

Aktivity žiakov na  praktickom vyučovaní.   V mesiaci december na pracovisku praktického vyučovania pri VÚC prebiehali školské súťaže v odboroch cukrár a kuchár. Odbor cukrár Súťaže sa zúčastnili žiačky 2.D triedy pod vedením MOV Mgr. M. Záňovej. Téma súťaže: Príprava Pavlových tortičiek. Žiačky mali v čase 3 hodín vyrobiť 4 ks Pavlových tortičiek podľa vlastného výberu a…