Hotelová akadémia
Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
1/2022/OV Zmluva č. 1/2022 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 8.3.2022
1/MRCR/2022 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 1/MRCR/2022 12.9.2022
2/MRCR/2022 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 2/MRCR/2022 12.9.2022
3/MRCR/2022 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 3/MRCR/2022 12.9.2022
4/MRCR/2022 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 4/MRCR/2022 12.9.2022
5/MRCR/2022 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 5/MRCR/2022 12.9.2022
6/MRCR/2022 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 6/MRCR/2022 12.9.2022
7/MRCR/2022 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 7/MRCR/2022 12.9.2022
8/MRCR/2022 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 8/MRCR/2022 12.9.2022
9/MRCR/2022 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 9/MRCR/2022 12.9.2022
10/MRCR/2022 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 10/MRCR/2022 12.9.2022
3/2022/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 3/2022 16.9.2022
4/2022/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 4/2022 16.9.2022
5/2022/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 5/2022 16.9.2022
6/2022/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 6/2022 16.9.2022
7/2022/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 7/2022 16.11.2022
8/2022/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 8/2022 16.9.2022
9/2022/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 9/2022 16.9.2022
10/2022/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 10/2022 16.9.2022
11/2022/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 112022 16.9.2022
12/2022/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 12/2022 16.9.2022
13/2022/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 13/2022 16.9.2022
14/2022/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 14/2022 16.9.2022
15/2022/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 15/2022 16.9.2022
16/2022/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 16/2022 16.9.2022
17/2022/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 17/2022 16.11.2022
18/2022/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 18/2022 16.9.2022
19/2022/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 19/2022 16.9.2022
20/2022/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 20/2022 16.9.2022
21/2022/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 21/2022 16.9.2022
22/2022/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 22/2022 16.11.2022
23/2022/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 23/2022 16.11.2022