Zmluvy 2021

Zmluvy 2021   Hotelová akadémia Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia 1/2021/00  Zmluva č.OU-ZA-OS1-2021/000190-008 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2021 7.1.2021 1/2021/KZ Kolektívna zmluva 2021 11.1.2021 2/2021/00 Zmluva o uverejnení inzercie 27.1.2021 3/2021/00 Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov 10.02.2021 4/2021/00 Dodatok…

Zmluvy 2020

Zmluvy 2020   Hotelová akadémia Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia  1/2020/00  Dodatok č.4 k zmluve o plnom servise a údržbe uzavretej dňa 12.12.2012  03.01.2020  2/2020/ŽSK  Zmluva o poskytovaní služieb  13.01.2020 3/2020/N Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2016 02.04.2020 4/2020/00 Zmluva o dodávke tovaru 15.05.2020 5/2020/00 Servisná zmluva č. 2020/03…

Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2018

Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2018    Hotelová Akadémia Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia  OV/1/2018  Zmluva č.1/2018 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov  3.4.2018 OV/2/2018 Zmluva č.2/2018 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 2.7.2018 OV/3/2018 Zmluva č.3/2018 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 3.9.2018 OV/4/2018 Zmluva č.4/2018 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 3.9.2018 OV/5/2018 Zmluva…