Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2024

HOTELOVÁ AKADÉMIA Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia 1/2024/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania – Fresco s.r.o.     29.04.2024 2/2024/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania – Post cafe s.r.o. 29.04.2024

Zmluvy 2024

HOTELOVÁ AKADÉMIA – zmluvy 2024 Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia 1/2024/N Zmluva o nájme hnuteľných vecí ( Delikomat )      16.01.2024  2/2024/00 Zmluva o spolupráci pri akceptovaní produktov      16.01.2024  3/2024/00 Zmluva č. RÚŠSZA – OM – 2024/0086/16 – AT o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl…

Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2023

Hotelová akadémia Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia 1/2023/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 1/2023 1.2.2023 2/2023/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 2/2023 1.2.2023 3/2023/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 3/2023 23.3.2023 4/2023/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 4/2023 2.6.2023 1/MRCR/2023 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 1/MRCR/2023 28.9.2023 2/MRCR/2023…

Zmluvy 2023

Hotelová akadémia Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia 1/2023/00 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravovania  10.1.2023 2/2023/00 Zmluva o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov 12.1.2023  1/2023/KZ  Kolektívna zmluva  8.2.2023  3/2023/00  Dodatok č.7 k Zmluve o plnom servise a údržbe  24.2.2023  4/2023/00  Zmluva o prenájme dopravného prostriedku   27.2.2023  5/2023/00  Kúpna zmluva…

Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2022

Hotelová akadémia Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia 1/2022/OV Zmluva č. 1/2022 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 8.3.2022 1/MRCR/2022 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 1/MRCR/2022 12.9.2022 2/MRCR/2022 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 2/MRCR/2022 12.9.2022 3/MRCR/2022 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 3/MRCR/2022 12.9.2022 4/MRCR/2022 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 4/MRCR/2022 12.9.2022…