Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2022

Hotelová akadémia Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia 1/2022/OV Zmluva č. 1/2022 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 8.3.2022 1/MRCR/2022 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 1/MRCR/2022 12.9.2022 2/MRCR/2022 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 2/MRCR/2022 12.9.2022 3/MRCR/2022 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 3/MRCR/2022 12.9.2022 4/MRCR/2022 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 4/MRCR/2022 12.9.2022…

Zmluvy 2022

Hotelová akadémia Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia   1/2022/00 Zmluva č. 2022/81-17 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov ZŠ a SŠ v roku 2022 1.2.2022 2/2022/00 Zmluva o poskytovaní služieb 1.2.2022 3-16/2022/E Poistná zmluva žiaci v čase od 06.02.20222 do 11.02.2022 16.02.2022 17-31/2022/E Poistná zmluva žiaci v čase od 12.02.2022 do…

Zmluvy 2021

Hotelová akadémia Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia 1/2021/00  Zmluva č.OU-ZA-OS1-2021/000190-008 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2021 7.1.2021 1/2021/KZ Kolektívna zmluva 2021 11.1.2021 2/2021/00 Zmluva o uverejnení inzercie 27.1.2021 3/2021/00 Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov 10.02.2021 4/2021/00 Dodatok č.5 k Zmluve…

Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2021

Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2021   Hotelová akadémia Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia 1/MRCR/2021 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 1/MRCR/2021 25.8.2021 2/MRCR/2021 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 2/MRCR/2021 25.8.2021 3/MRCR/2021 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 3/MRCR/2021 27.8.2021 4/MRCR/2021 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 4/MRCR/2021 6.9.2021 5/MRCR/2021 Zmluva…

Zmluvy 2020

Zmluvy 2020   Hotelová akadémia Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia  1/2020/00  Dodatok č.4 k zmluve o plnom servise a údržbe uzavretej dňa 12.12.2012  03.01.2020  2/2020/ŽSK  Zmluva o poskytovaní služieb  13.01.2020 3/2020/N Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2016 02.04.2020 4/2020/00 Zmluva o dodávke tovaru 15.05.2020 5/2020/00 Servisná zmluva č. 2020/03…