Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2022

Hotelová akadémia Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia 1/2023/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 1/2023 1.2.2023 2/2023/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 2/2023 1.2.2023 3/2023/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 3/2023 23.3.2023 4/2023/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 4/2023 2.6.2023 1/MRCR/2023 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 1/MRCR/2023 28.9.2023 2/MRCR/2023…

Zmluvy 2023

Hotelová akadémia Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia 1/2023/00 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravovania  10.1.2023 2/2023/00 Zmluva o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov 12.1.2023  1/2023/KZ  Kolektívna zmluva  8.2.2023  3/2023/00  Dodatok č.7 k Zmluve o plnom servise a údržbe  24.2.2023  4/2023/00  Zmluva o prenájme dopravného prostriedku   27.2.2023  5/2023/00  Kúpna zmluva…

Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2022

Hotelová akadémia Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia 1/2022/OV Zmluva č. 1/2022 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 8.3.2022 1/MRCR/2022 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 1/MRCR/2022 12.9.2022 2/MRCR/2022 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 2/MRCR/2022 12.9.2022 3/MRCR/2022 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 3/MRCR/2022 12.9.2022 4/MRCR/2022 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 4/MRCR/2022 12.9.2022…

Zmluvy 2022

Hotelová akadémia Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia   1/2022/00 Zmluva č. 2022/81-17 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov ZŠ a SŠ v roku 2022 1.2.2022 2/2022/00 Zmluva o poskytovaní služieb 1.2.2022 1/2022/Ž Žiadosť o poskytovanie služieb 11.2.2022 3-16/2022/E Poistná zmluva žiaci v čase od 06.02.20222 do 11.02.2022 16.02.2022 17-31/2022/E Poistná zmluva…

Zmluvy 2021

Hotelová akadémia Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia 1/2021/00  Zmluva č.OU-ZA-OS1-2021/000190-008 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2021 7.1.2021 1/2021/KZ Kolektívna zmluva 2021 11.1.2021 2/2021/00 Zmluva o uverejnení inzercie 27.1.2021 3/2021/00 Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov 10.02.2021 4/2021/00 Dodatok č.5 k Zmluve…