HOTELOVÁ AKADÉMIA – zmluvy 2024

Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
1/2024/N Zmluva o nájme hnuteľných vecí ( Delikomat )      16.01.2024
 2/2024/00 Zmluva o spolupráci pri akceptovaní produktov      16.01.2024
 3/2024/00 Zmluva č. RÚŠSZA – OM – 2024/0086/16 – AT o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2024     16.01.2024
 1/2024/KZ Dodatok č. 4 ku kolektívnej zmluve uzatvorený dňa 29.02.2024     04.03.2024
 4/2024/P Zmluva o dodávke tovaru “ Čerstvé mäso a mäsové výrobky“     03.04.2024