HOTELOVÁ AKADÉMIA – zmluvy 2024

Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
1/2024/N Zmluva o nájme hnuteľných vecí ( Delikomat )      16.01.2024
 2/2024/00  Zmluva o spolupráci pri akceptovaní produktov      16.01.2024
 3/2024/00  Zmluva č. RÚŠSZA – OM – 2024/0086/16 – AT o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2024       16.01.2024