Hotelová akadémia
Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
1/2023/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 1/2023 1.2.2023
2/2023/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 2/2023 1.2.2023
3/2023/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 3/2023 23.3.2023
4/2023/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 4/2023 2.6.2023
1/MRCR/2023 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 1/MRCR/2023 28.9.2023
2/MRCR/2023 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 2/MRCR/2023 28.9.2023
3/MRCR/2023 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 3/MRCR/2023 28.9.2023
4/MRCR/2023 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 4/MRCR/2023 28.9.2023
5/MRCR/2023 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 5/MRCR/2023 28.9.2023
6/MRCR/2023 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 6/MRCR/2023 28.9.2023
7/MRCR/2023 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 7/MRCR/2023 28.9.2023
8/MRCR/2023 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 8/MRCR/2023 28.9.2023
9/MRCR/2023 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 9/MRCR/2023 28.9.2023
10/MRCR/2023 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 10/MRCR/2023 28.9.2023
11/MRCR/2023 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 11/MRCR/2023 28.9.2023
5/2023/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 5/2023 3.10.2023
6/2023/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 6/2023 18.10.2023
7/2023/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 7/2023 18.10.2023
8/2023/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 8/2023 4.10.2023
9/2023/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 9/2023 3.10.2023
10/2023/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 10/2023 4.10.2023
11/2023/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 11/2023 3.10.2023
12/2023/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 12/2023 4.10.2023
13/2023/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 13/2023 3.10.2023
14/2023/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 14/2023 3.10.2023
15/2023/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 15/2023 6.10.2023
16/2023/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 16/2023 3.10.2023
17/2023/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 17/2023 6.10.2023
18/2023/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 18/2023 9.11.2023
19/2023/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 19/2023 3.10.2023
20/2023/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 20/2023 9.10.2023
21/2023/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 21/2023 10.10.2023