Krúžky

Krúžky   Záujmová činnosť HA poskytuje svojim študentom možnosť rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti v útvaroch záujmového vzdelávania. Aktuálne sú v ponuke tieto záujmové útvary:   1 Anglická konverzácia Zlatica Rychtarčíková 2 Inovácia miešaných nápojov Lýdia Rašková 3 Krúžok amatérskej fotografie Ján Leľak 4 Moderná kuchyňa Helena Klčová 5 Molekulárna a nitro kuchyňa František Plavý…