Krúžky

Krúžky   Záujmová činnosť HA poskytuje svojim študentom možnosť rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti v útvaroch záujmového vzdelávania. Aktuálne sú v ponuke tieto záujmové útvary:     Názov krúžku Vedúci krúžku 1.     2.     3.     4.     5.     6.     7.     8.    …