Krúžky

Krúžky   Záujmová činnosť HA poskytuje svojim študentom možnosť rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti v útvaroch záujmového vzdelávania. Aktuálne sú v ponuke tieto záujmové útvary:     Názov krúžku Vedúci krúžku 1. Anglická konverzácia I. Mojská 2. Čaro molekulárnej kuchyne F. Plavý 3. Konverzácie v anglickom jazyku M. Verešová 4. Krúžok amatérskej fotografie J. Leľak…