V septembri sa zúčastnili 14 žiaci a 2 pedagógovia Hotelovej akadémie v Žiline z odboru manažment regionálneho CR  dvojtýždňovej stáže  v rámci  projektu Erasmus plus „Turiec do Európy, Európa do Turca 2023“ číslo projektu 2023-1-SK01 -KA121-VET-000128910 v hotelových podnikoch v Granade. Študenti absolvovali  školenia v rôznych hotelových zariadeniach.
Sme veľmi radi že sme mali možnosť sa zúčastniť tohto projektu. Získali sme nové skúsenosti v praxi , oboznámili sme sa s kultúrou a históriou mesta Granada a spoznali skvelých ľudí.