Zmluvy 2015

 

Hotelová akadémia
Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
1/2015/00 Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl 05.01. 2015
1/KZ Kolektívna zmluva na rok 2015 12.01. 2015
2/2015/P Rámcová kúpna zmluva č. 2/2015 14.01. 2015
3/2015/P Rámcová kúpna zmluva č. 3/2015 14.01. 2015
4/2015/P Rámcová kúpna zmluva č. 4/2015 30.01. 2015
5/2015/P Dodatok č. 2 k Rámc. kúp. zmluve 30.01. 2015
1/2015/P Rámcová kúpna zmluva č. 1/2015 06.02. 2015
6/2015/P Rámcová kúpna zmluva č. 6/2015/P 23.02. 2015
7/2015/P Rámcová kúpna zmluva č. 7/2015/P 23.02. 2015
8/2015/P Rámcová kúpna zmluva č. 8/2015/P 23.02. 2015
9/2015/P Rámcová kúpna zmluva č. 9/2015/P 23.02. 2015
10/2015/P Rámcová kúpna zmluva č. 10/2015/P 23.02. 2015
11/2015/P
Dodatok č.1 k Rámcovej kúpnej zmluve 4/2015
23.02. 2015
12/2015/00 Rámcová zmluva č. 2015/1311 27.02. 2015
13/2015/00 Rámcová zmluva č. 2015/1343 27.02. 2015
14/2015/00 Čiastková zmluva k rámcovej zmluve 27.02. 2015
15/2015/00 Čiastková zmluva k rámcovej zmluve 27.02. 2015
16/2015/00 Rámcová kúpna zmluva č. 16/2015 27.02. 2015
17/2015/00 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 540/2015 27.02. 2015
18/2015/00 Poistná zmluva č. 6624925951 13.03. 2015
19/2015/00 Poistná zmluva č. 6624925977 13.03. 2015
20/2015/00 Poistná zmluva č. 6624925845 13.03. 2015
21/2015/00 Poistná zmluva č. 6624925878 13.03. 2015
22/2015/00 Poistná zmluva č. 6624925886 13.03. 2015
23/2015/00 Poistná zmluva č. 6624926009 13.03. 2015
24/2015/00 Poistná zmluva č. 6624925860 13.03. 2015
OVI/1/2015 Dohoda o zabezpečení a realizácii odbornej praxe – individuálna 20.03. 2015
25/2015/00 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2015_PKR_GR_010-76 25.03. 2015
26/2015/00 Dodatok č.2 k platným zmluvám o združenej dodávke elektriny 17.04. 2015
27/2015/P Rámcová kúpna zmluva č. 27/2015/P 04.05. 2015
28/2015/D ZMLUVA O DIELO č. 28/2015/D 15.05. 2015
ŠP/1/2015 Zmluva o bežnom účte 02.07. 2015
29/2015/00 Zmluva o spolupráci pri akceptovaní elektronických poukážok 04.08.2015
30/2015/00 Zmluva o poskytovaní stravovania 25.08.2015
31/2015/00 Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov 26.08.2015
01/2015/N Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2011 27.08.2015
32/2015/N Dodatok č.5 k zmluve o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl číslo zmluvy 330/2006 22.09.2015
2/2015/N Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových

 

priestorov č 2/2014/N

30.09.2015
33/2015/00 Dodatok č.3 k ramcovej kupnej zmluve uzatvorenej 22.12.2013 01.10.2015
3/2015/N Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2015/N 01.10.2015
34/2015/00 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci pi realizácii národ. projektu „Rozvoj stred. odbor. vzdelávania“ 19.10.2015
35/2015/00 Dodatok č. 04 k zmluve o dodávke plynu 29.10.2015
36/2015/00 Dodatok č. 04 k zmluve o dodávke plynu 29.10.2015
37/2015/00 Dodatok č. 02 k zmluve o dodávke plynu 29.10.2015
38/2015/00 Dohoda o preddavkových platbách v roku 2016 15.12.2015
39/2015/00 Poistná zmluva č. 6625974206 21.12.2015
40/2015/00 Poistná zmluva č. 6625976862 21.12.2015

 

Pokračovať na Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2015