Zmluvy 2014

 

 

Spojená škola
Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
1/2014/00 Dohoda o preddavkových platbách v roku 2014 08.01.2014
2/2014/00 Rámcová kúpna zmluva č. ZA 2014/0001 13.01.2014
1/KZ Kolektívna zmluva na rok 2014 16.01.2014
3/2014/00 Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy 29.01.2014
4/2014/00 Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo 9100161461 24.02.2014
ŠP/1/2014 Zmluva o bežnom účte 01.04.2014
ŠP/2/2014 Zmluva o bežnom účte 01.04.2014
5/2014/00 Zmluva o dodávke plynu 04.04.2014
6/2014/00 Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi 23.04.2014
7/2014/00 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu 30.04.2014
8/2014/00 Dodatok č. 1 k zmluve o ochrane objektu zo dňa 01.01.2011 01.05.2014
9/2014/00 Dodatok č.3 k zmluve o vyplácaní štipendií žiakom SŠ č. zmluvy 330/2006 01.05.2014
10/2014/00 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 9100161461 22.05.2014
11/2014/00 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 72222941 22.05.2014
12/2014/00 Dohoda o zabezpečení a realizácii odbornej praxe 22.05.2014
ŠP/3/2014 Dohoda o používaní platobnej karty vydanej VÚB, a.s. 22.05.2014
ŠP/4/2014 Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet 26.05.2014
13/2014/00 Licenčná zmluva o priebežnej aktuallizácii SW 16.06.2014
1/2014/N Dodatok č.2 k zmluve o nájme nových priestorov č.  1/2011 17.06.2014
ŠP/5/2014 Zmluva o bežnom účte 20.06.2014
14/2014/00 Darovacia zmluva 01.07.2014
15/2014/00 Zmluva o dodávke vody 14.07.2014
1/2014/P Zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia 01.08.2014
16/2014/00 Zmluva o prevode správy  hnuteľného majetku 28.08.2014
17/2014/00 Zmluva o prevode správy  nehnuteľného majetku 28.08.2014
18/2014/00 Zmluva o poskytovaní stravovania 02.09.2014
19/2014/00 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní stravovania 03.09.2014
20/2014/00 Zmluva o zabezpečení servisných prác 03.09.2014
21/2014/00 Dodatok č. 4 k zmluve o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škol č. z. 330/2006 03.09.2014
22/2014/00 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č. VK/10/05/007 12.09.2014
2/2014/P Dodatok č.1 k Rámcovej kúpnej

 

zmluve č. 201

19.09.2014
23/2014/00 Príloha č.2 licenčnej zmluvy pre priebežnú aktualizáciu SW 19.09.2014
2/2014/N Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2014/N 02.10.2014
24/2014/00 Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov 14.10.2014
3/2014/P Rámcová kúpna zmluva 14.10.2014
3/2014/N Zmluva o nájme nebytových priestorov 16.10.2014
25/2014/00 Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy, dodatok č.1 k zmluve 17.10.2014
26/2014/00 Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi 29.10.2014
4/2014/P Rámcová kúpna zmluva č. 303540 05.11.2014
5/2014/P Rámcová kúpna zmluva č.213 928 05.11.2014
6/2014/P Dodatok k rámcovej kúpnej zmluve 05.11.2014
ZOP/1/2014 Partnership agreement for student intership traveling 18.11.2014
ŠP/6/2014 Dodatok č.1 k zmluve o bežnom účte č. 7000521991/8180 28.11.2014
ŠP/7/2014 Dodatok č.1 k zmluve o bežnom účte č. 700480632/8180 28.11.2014
ŠP/8/2014 Dodatok č.1 k zmluve o bežnom účte č. 7000480624/8180 28.11.2014
27/2014/00 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku 04.12.2014
28/2014/00 Dohoda o preddavkových platbách v roku 2015 11.12.2014
29/2014/00 Zmluva o obstaraní dopravy 09.12.2014
30/2014/00 Zmluva o poskytnutí grantu 19.12.2014
31/2014/00 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb č.1 31.12.2014

Pokračovať na Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2014