Dňa 17. 01. 2023 sa konala v Piešťanoch súťaž  Gastro Junior CUP v odbore cukrár pod záštitou ministerstva školstva SR. Súťaže sa zúčastnili žiačky 2.D Alexandra Dubravková a Karin Hauerová, kde zo 16 tímov sa umiestnili na peknom
2. mieste, ktorým si zabezpečili postup na celoslovenské finále.
Dievčatám gratulujeme!
Ďakujeme za prípravu MOV Mgr. Michaele Záňovej a Mgr. Viere Hýllovej a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.