16. januára 2023 sa konalo semifinále súťaže Gastro Junior Skills Slovakia v odbore kuchár pod záštitou Ministerstva školstva. V náročnej konkurencii škôl sa naši žiaci Ondrej Kulíšek a Mário Gálik  umiestnili na veľmi cennom 1. mieste
s postupom na celoslovenské finále.

Ďakujeme  za prípravu pánovi majstrovi Mgr. Františkovi Plavému. 
Súťažiacim a aj pánovi majstrovi srdečne blahoželáme!