Hotelová akadémia
Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
1/2023/00 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravovania  10.1.2023
2/2023/00 Zmluva o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov 12.1.2023