Hotelová akadémia
Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
1/2023/00 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravovania  10.1.2023
2/2023/00 Zmluva o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov 12.1.2023
 1/2023/KZ  Kolektívna zmluva  8.2.2023
 3/2023/00  Dodatok č.7 k Zmluve o plnom servise a údržbe  24.2.2023
 4/2023/00  Zmluva o prenájme dopravného prostriedku   27.2.2023
 5/2023/00  Kúpna zmluva  17.03.2023
6/2023/00 Zmluva o prenájme dopravného prostriedku 18.4.2023
7/2023/P Zmluva o dodávke tovaru 20.04.2023