Hotelová akadémia
Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
1/2023/00 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravovania  10.1.2023
2/2023/00 Zmluva o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov 12.1.2023
 1/2023/KZ  Kolektívna zmluva  8.2.2023
 3/2023/00  Dodatok č.7 k Zmluve o plnom servise a údržbe  24.2.2023
 4/2023/00  Zmluva o prenájme dopravného prostriedku   27.2.2023
 5/2023/00  Kúpna zmluva  17.03.2023
6/2023/00 Zmluva o prenájme dopravného prostriedku 18.4.2023
7/2023/P Zmluva o dodávke tovaru 20.04.2023
2/2023/KZ Dodatok č. 1 ku KZ 31.5.2023
8/2023/00 Dodatok č.3 k Zmluve o dielo 1.6.2023
9/2023/00 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní stravovania 2.6.2023
10/2023/00 Zmluva o prenájme so servisnými službami 14.6.2023
3/2023/KZ Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve 19.6.2023
11/2023/00 Rámcová zmluva na servis zdvíhacích zariadení 26.6.2023
12/2023/00 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

30.6.2023

 

13/2023/00 Servisná zmluva

6.7.2023

14/2023/00 Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb

6.7.2023

15/2023/N Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

6.7.2023

16/2023/00 Kúpna zmluva

13.7.2023

 

17/2023/N Zmluva o nájme nebytových priestorov 

10.8.2023

1/2023/ŠP Dohoda o používaní platobnej karty

22.8.2023

18/2023/00 Zmluva o poskytovaní stravovania

25.8.2023

19/2023/00 Kúpna zmluva

06.09.2023

20/2023/P Zmluva o dodávke tovaru „Mlieko a mliečne výrobky“

8.9.2023

21/2023/P Zmluva o dodávke tovaru „Rôzne potravinárske výrobky“

8.9.2023

22/2023/P Zmluva o dodávke tovaru „Mrazené mäso a mäsové výrobky“

11.9.2023

2/2023/ŠP Zmluva o vydaní a používaní debetnej platobnej karty

18.9.2023

23/2023/00 Framework Partnership agreement 20.9.2023