VITAJTE NA STRÁNKE HOTELOVEJ AKADÉMIE

 

Prajeme Vám krásne vianočné sviatky, v novom roku dni plné pokoja, lásky a splnených prianí.

 

 

Oznamujeme Vám, že od 21.12.2020 do 06.01.2021 je Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina zatvorená
 z dôvodu vianočných prázdnin.

 

 

Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12.10.2020)

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:
mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona s výnimkou školského vyučovania v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole; riaditelia stredných škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie žiakov stredných škôl.

 

Pokyn riaditeľky školy pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení  –> TU <–