Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2016

 

Hotelová Akadémia
Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
OV/1/2016 Zmluva č. 1/2016 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov  23.08.2016
OV/2/2016 Zmluva č. 2/2016 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov  26.08.2016
 OV/3/2016 Zmluva č. 3/2016 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 26.08.2016
OV/4/2016 Zmluva č. 4/2016 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 13.09.2016
OV/5/2016 Zmluva č. 5/2016 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov  26.08.2016
OV/6/2016 Zmluva č. 6/2016 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 06.09.2016
 OV/7/2016 Zmluva č.7/2016 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov  26.08.2016
 OV/8/2016 Zmluva č. 8/2016 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 26.08.2016
 OV/9/2016 Zmluva č. 9/2016 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 26.08.2016
 OV/10/2016 Zmluva č. 10/2016 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 25.08.2016
OV/11/2016 Zmluva č. 11/2016 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 25.08.2016
OV/12/2016 Zmluva č. 12/2016 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 06.09.2016
 OV/13/2016 Zmluva č. 13/2016 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 06.09.2016
 OV/14/2016 Zmluva č. 14/2016 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 16.09.2016
 OV/15/2016 Zmluva č. 15/2016 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 06.09.2016
 OV/16/2016 Zmluva č. 16/2016 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 26.08.2016
 OV/17/2016 Zmluva č. 17/2016 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov  26.09.2016
OV/18/2016 Zmluva č. 18/2016 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 27.10.2016
OV/19/2016 Zmluva č. 19/2016 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 02.01.2017