COVID – 19

 

Pokyn riaditeľky  školy

upravujúci podmienky výchovy a vzdelávania v Hotelovej akadémii v Žiline pre školský rok 2020/21 vo veciach prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID 19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení   –>  TU  <–

 

Semafor COVOD – 19  pre stredné školy   –>  TU  <–

 

Vyhlásenie o bezinfekčnosti    –>  TU  <–