Letná škola – carving

Letná škola – carving – kurz dekoratívneho vykrajovania do ovocia a zeleniny s našou absolventkou Zuzkou Šenkeryovou a hlavnou MOV M. Kamenčíkovou. 

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022 BUDE  2. 9. 2021 (štvrtok) Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude pre1. ročník (1.A, 1.F, 1.M, 1.C, 1.D) o 8:00 hodine v školskej jedálniao 9:00 hodine pre 2., 3., 4., 5. ročník a nadstavbové štúdium (1.Av, 2.Av) Žiaci pri príchode do školy dodržujú odstupy, majú nasadené rúško.Pri vstupe do budovy odovzdajú žiaci…