MATURITA 2021

    Organizácia  a termíny MS 2021 v podmienkach Hotelovej akadémie v Žiline.   Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 14. mája 2021. Dátum vydania vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy – 14. máj 2021. Dátum konania klasifikačnej porady pre končiace maturitné ročníky – 7.  máj 2021. Triedni učitelia v spolupráci s vyučujúcimi oznámia…