07. 02. – 09. 02.  –  prednášky v oblasti prevencie Trestnoprávna zodpovednosť mládeže  (1.A, 1.C, 1.D)                                                                                                            Drogy   (2.F, 2.G, 2.M)