Dňa 15. 5. 2023 sme sa zúčastnili exkurzie vo Frýdku Místku vo výrobnom podniku Marlenka s odborným výkladom o vzniku, histórii a priebehu výroby až po súčasnosť.

Exkurzie sa zúčastnili žiaci 3.F, 3.D a 2.D odbor cukrár Pedagogický  dozor: Ing. Klčová,  Mgr.Hýllová, Mgr. Záňová. Exkurzia bola spojená s degustáciou s možnosťou zakúpenia ich výrobkov. Odchádzali sme s dobrou náladou a množstvom nových informácií.
Radi si takúto akciu zopakujeme.