Dňa 13. 5. 2023 sa na žilinskej diecéze uskutočnila súťaž Katedrálne cukrárenske a pekárenské výrobky. Súťaže sa zapojila žiačka 1.D triedy Soňa Horníkova. Pripravila plnené perníky s kresťanskými znakmi a žilinskou katedrálou. Vo veľkej konkurencii sa umiestnila v striebornom pásme. Žiačke gratulujeme a prajeme ešte veľa úspechov.
Poďakovanie patrí aj pani majsterkám Mgr. V. Hýllovej a Mgr. M. Záňovej.