Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete. Každoročne sa do nej zapája niekoľko miliónov žiakov na celom svete.

V školskom roku 2022 / 2023 sa do tejto súťaže zapojilo na Slovensku viac ako 70 000 žiakov našich základných a stredných škôl.

Na našej škole súťažilo celkom 37 žiakov z ročníkov 1. – 3.

Z týchto žiakov boli naši dvaja žiaci ocenení titulom „úspešný riešiteľ“, čo znamená, že sa vo svojej súťažnej kategórii umiestnili medzi 20 % najúspešnejších riešiteľov na Slovensku.

Sú to žiaci Mário Súľovský z 1. A triedy a Peter Nogáček z 2. A triedy.

Srdečne gratulujeme!