Prihlášky na MS 2016

do 30. 09. – študenti  maturitných ročníkov písomne oznámia triednym učiteľom predmety(a  úroveň z cudzieho jazyka), ktoré si zvolili na maturitnú skúšku

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie      Schválené študijné odbory pre školský rok 2021/2022 pre HA   študijné  odbory     Počet tried Počet žiakov  6444 K čašník, servírka    1 12   6445 K kuchár 18 učebné odbory      6444 H čašník, servírka     2 13 6445 H kuchár 20 2964 H cukrár 10 Poznámka: V učebných odboroch čašník,…

Maturita 2016

Základné Informácie Cieľové požiadavky: Slovenský jazyk Cudzí jazyk: AJ B1, AJ B2, NJ B1, NJ B2 Matematika Spôsob a forma konania MS Termíny MS 2016 Prehľad pripravovaných testov   Špecifikácia testov: Vyučovacie jazyky Cudzie jazyky B2  Cudzie jazyky B1 Matematika Pokyny na vypĺňanie odpoveďových hárkov Vzory vyplnených odpoveďových hárkov  

Študijné a učebné odbory

Študijné a učebné odbory   6444 K čašník, servírka (4-ročný študijný odbor) Štúdium končí maturitnou skúškou. Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je maturitné vysvedčenie a výučný list. Absolvent ovláda prípravu stolovania, prijímanie jednoduchých i zložitých objednávok,podávanie informácii o jedlách a nápojoch, účtovanie na registračnej pokladnici, inkasovanie tržieb a vyúčtovanie.Ďalej ovláda aj princípy ekonomiky so zameraním na ekonomiku a organizáciu spoločného stravovania.Má…