04. 03. – 08. 03. – aktivity prevencie sociálno-patologických javov s Mestskou políciou v Žiline                     pre 1. a 2. roč. (II.A, II.M, II.F)   podľa harmonogramu

14. 03. – 15. 03.  aktivity prevencie sociálno-patologických javov s Mestskou políciou v Žiline                     pre II.C a  II.D.