Dňa 23. septembra 2022 sa zúčastnili žiaci našej školy celoslovenskej verejnej zbierky Biela pastelka.
Výnos tejto zbierky slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.
Ďakujem dobrovoľníkom z 3.A triedy!