Exkurzie

03.12. – exkurzia Frídek Místek , Marlenka – 5.G   09.12. – exkurzia Viedeň – 1.F, 2.G, 2.Av  11.12. – exkurzia Jaslovské Bohunice – 1.A, 1.G  11.12. – 13.12. – exkurzia Praha, Drážďany – 4.F  

1. miesto na SEMIFINÁLE  súťaže Gastro Junior Skills Slovakia

SEMIFINÁLE  súťaže Gastro Junior Skills Slovakia   Dňa 26. 11. 2019 sa konalo semifinále kuchárskej súťaže.  Našu školu reprezentoval ADAM TVRDÝ z II. A triedy. Zo 16 súťažiacich si svojim súťažným pokrmom vybojoval postup do celoštátneho kola, ktoré bude prebiehať v  januári na Danubiuse  Gastro  v Bratislave. Adama pripravoval MOV Bc. František PLAVÝ, pomocníka mal Mateja Černého…