Recyklohry

Naša škola sa zapojila do súťaže Recyklohry, ktorú organizuje spoločnosť Asekol. Recyklohry sú školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení.