INFORMÁCIE MS

 

Základné informácie z NIVAM -> TU

 

Organizácia  maturitných  skúšok v školskom roku 2022/23 v podmienkach Hotelovej akadémie v Žiline.

 

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje  zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole

Prehľad termínov EČ a PFIČ MS 2023

riadny termín
14. 3. 2023 slovenský jazyk a literatúra,                                                                                                  
15. 3. 2023 cudzie jazyky
16. 3. 2023 matematika
náhradný termín
3. – 5. 4. 2023 slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, matematika,

opravný/náhradný termín
5. – 8. 9. 2023 slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, matematika 

 Prehľad termínov praktickej časti odbornej zložky MS

6323 K hotelová akadémia (V.F.) – 17. 04. –  20. 04. 2023

6324 M manažment RCR (IV.M) –  25. 04. –  26. 04. 2022

6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár (IV.A) – 25. 04. –  28. 04. 2022

6421 L spoločné stravovanie (II.Av) – 24. 04. 2023

Termín ústnej formy internej časti maturitnej skúšky
29. máj 2023 – 2. jún 2023 

 

Školské vyučovanie sa pre maturitné ročníky končí 20. mája 2023.

Dátum konania klasifikačnej porady pre končiace maturitné ročníky  18. máj 2023.

Žiaci, ktorí neprospejú na konci 2. polroka 2022/2023 sa nemôžu zúčastniť MS
v riadnom termíne.

 

  1.