V dňoch 11. – 13. decembra sa vybraní študenti tried 3.A, 4.A, 4.F, 4.G a 5.F zúčastnili na odbornej exkurzii v Prahe a v Drážďanoch. 
Okrem prehliadky historického centra Prahy a návštevy vianočných trhov mali študenti príležitosť zažiť netradičnú obsluhu v reštaurácii „Výtopna“ na Václavskom námestí.
V Drážďanoch sme najskôr absolvovali prehliadku najznámejších historických pamiatok. Odtiaľ naše kroky viedli na hlavné vianočné trhy na námestí Altmarkt s prekrásnou vianočnou výzdobou. 
Táto exkurzia priniesla každému zo zúčastnených množstvo netradičných, úsmevných zážitkov, na ktoré sa nezabúda.