V uplynulom týždni sa konal Kurz pohybových aktivít  v prírode a zúčastnilo sa ho viac ako 100  žiakov všetkých prvých ročníkov našej školy. 

V rámci kurzu sme strávili  čas  v bazéne Mestskej krytej plavárne v Žiline,  v parku Budatínskeho hradu, kde sme si zašportovali ale i zabehali,  na prechádzke na Vyhliadkovú vežu na Dubni. Po hrebeni sme prešli do Tepličky nad Váhom a cez Vodné dielo sme sa vrátili  do centra mesta ,  tiež sme sa prešli Lesoparkom, Vodným dielom i prispeli k čistote po okolí . 

Našťastie  nám  počasie prialo a slniečko nám  svietilo každý deň .