Tento školský rok sa opäť žiaci našej školy zúčastnili najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN, ktorú na Slovensku organizuje TALENTÍDA n. o.

Súťaž sa konala dňa 26. marca 2024 a zapojilo sa do nej 31 našich žiakov z ročníkov 1. – 3.

Ako sa darilo našim žiakom pri riešení matematických úloh sa dozvieme v apríli 2024, kedy organizátor súťaže TALENTÍDA zverejní výsledky.