Ďakujeme chlapcom zo 4.A triedy Dávidovi Černákovi, Dominikovi Trenčákovi, Dávidovi Šugarovi, Maťkovi Hruškovi a Samkovi Jančigovi , že pripravili honosné mikulášske balíčky do Domu sociálnych služieb Straník. Nezabudli byť veľkými ľuďmi a urobili radosť desiatim klientom tohto zariadenia. Balíčky doručil Mikuláš s pomocníkmi (žiaci našej školy). 

 
triedna učiteľka Klčová