Dňa 20. apríla 2023  sa naša škola zúčastnila  finálového kola 6. ročníka celoslovenskej súťaže METRO kuchársky päťboj, ktorý sa konal v Inchebe  v Bratislave. Team bol zložený zo žiakov Marek Kozarec  IV.A., Ivan Tvrdovský III.C., Denis Štepík II.C., Jakub Holena I.F.,  a náhradníčkou bola Elizabeth Halahijová z III. A. V náročnom päťboji naši žiaci získali 1. miesto. Na príprave žiakov sa podieľali majstri odborného výcviku A. Purašová, M. Kováčiková a J. Nemček.

Všetkým blahoželáme a ďakujeme!