31. augusta 2022 sme úspešne ukončili PROJEKT Erasmus plus KA 102  v Rakúsku a v Španielsku (mobilita 28 študentov v hotelových podnikoch) a hneď začíname nový 


PROJEKT ERASMUS  PLUS  KA 121

 14 študentov Hotelovej akadémie v Žiline, odboru manažment regionálneho CR začalo  školský rok 2022/23  stážou v odbornom vzdelávaní a príprave na Malte v termíne od 05. 09. do 15. 09. 2022.