Dňa 14. 02. 2023 Organizácia Junior Achievement Slovensko udelila našej škole ocenenie za zapojenie sa do vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia, v ktorom sa žiaci učia podnikať založením reálnej študentskej firmy.