22. 05. – 09. 06. – súvislá odborná prax II. F                                                                                             
29. 05. – 16. 06. – súvislá odborná prax žiakov IV. F, IV.G                                                                                                  
29. 05. – 09. 06. – súvislá odborná prax III. M