Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku sa na našej škole uskutoční dňa 19.01.2017. Prihlášky, výsledkové listiny a vyhodnotenie priebehu podujatia posielajte elektronickou poštou na mailovú adresu sekretariat@hazilina.sk. V prípade potreby kontaktujte p. Gáťovú na t. č. 041/7010425.