do 13.10.  – Oznámiť  zmeny v prihláškach na maturitnú skúšku