17. 11. – Deň boja za slobodu a demokraciu
           –  Medzinárodný deň študentstva –  rozhlasová relácia