16. 01. – semifinálové kolo SKILLS SLOVAKIA GASTRO JUNIOR– odbor kuchár

17. 01. – semifinálové kolo SKILLS SLOVAKIA GASTRO JUNIOR– odbor cukrár