15. 01. – semifinálové kolo SKILLS SLOVAKIA GASTRO JUNIOR– odbor kuchár

                                                                                                      

16. 01. – semifinálové kolo SKILLS SLOVAKIA GASTRO JUNIOR– odbor cukrár